Gå direkt till innehåll
Professor Marianne Gullberg, Lund, mottog det Swensonska priset av preses Anders Cullhed vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset i Stockholm den 20 mars.
Professor Marianne Gullberg, Lund, mottog det Swensonska priset av preses Anders Cullhed vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset i Stockholm den 20 mars.

Nyhet -

Professor Marianne Gullberg mottog pris vid högtidssammankomst

Vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2019 mottog professor Marianne Gullberg, Lund,  Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2019 (700 000 kr). Akademiens preses Anders Cullhed delade ut priset. 

Marianne Gullberg tilldelas priset för sina banbrytande och erkända arbete inom psykolingvistiken, där hon utvecklat nya metoder och visat resultat som ändrat vår syn på hur och när inlärning sker. Som originell och nyskapande forskare i skärningspunkten mellan språktillägnande, gester och neurokognition har hon väckt stor internationell uppmärksamhet.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut flera priser varav det Swensonska priset är ett av de största.

Mer information om högtidssammankomsten finns på Vitterhetsakademiens hemsida.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige