Gå direkt till innehåll
För att stärka historisk forskning finansierar Vitterhetsakademien tillsammans med Natur & Kultur två nya forskartjänster. Martin Jansson, Uppsala universitet, och Therese Svensson, Södertörns högskola, har utsetts till nya akademiforskare.
För att stärka historisk forskning finansierar Vitterhetsakademien tillsammans med Natur & Kultur två nya forskartjänster. Martin Jansson, Uppsala universitet, och Therese Svensson, Södertörns högskola, har utsetts till nya akademiforskare.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademien och Natur & Kultur finansierar historisk forskning

Martin Jansson, Uppsala universitet, och Therese Svensson, Södertörns högskola, har utsetts till nya akademiforskare med historisk inriktning, den ena inom historiebruk och den andra inom svensk litteraturhistoria. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur finansierar de två nya forskartjänsterna för att stärka viktig historisk forskning. Båda tjänsterna är treåriga.

Martin Jansson tilldelas en treårig akademiforskartjänst i ämnet historiebruk för projektet Historisk tid och politisk representation, 1809–1866. Martin Jansson kommer att undersöka relationen mellan historia och politik under en mycket händelserik period som förändrade Sveriges politiska system i grunden. Projektet handlar om relationen mellan historia och politik under mitten av 1800-talet. Under mitten av 1800-talet rasade stora debatter om hur Sveriges politiska system skulle fungera. Diskussionerna handlade om hur man skulle hantera samtidens krav och utmaningar. Hur skulle viktiga beslut fattas och vem skulle ansvara för vad? Men samtalen kom i allt högre utsträckning att kretsa kring frågor om framsteg och historisk utveckling. Varför blev historia en så viktig del av den politiska debatten?

Therese Svensson tilldelas en treårig akademiforskartjänst i ämnet svensk litteraturhistoria för projektet ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Ras och klass i svenskspråkig arbetarlitteratur. Therese Svensson ska studera hur föreställningar om ras finns närvarande i den svenska arbetarlitteraturen 1918–1939 för att förstå vilken roll koloniala logiker spelar i texterna. Projektet tar sin utgångspunkt i historisk forskning som visar på rasismens och kolonialismens relevans för den framväxande arbetarrörelsen. Bland de ingående författarskapen kan Dan Andersson, Eyvind Johnson, Moa Martinson och Maria Sandel nämnas.

–Vitterhetsakademien vill främja forskning inom fälten svensk litteraturhistoria och historiebruk med syfte att fördjupa kunskapen och förståelsen om aspekter på litterära traditioner, historiografi och språk respektive hur det förflutna används för olika syften och i skilda sammanhang, säger Karin Helander, ständig sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien.

–Stöd till fri forskning är ett sätt för oss att bidra till en kunskapsbaserad, demokratisk samhällsdiskussion. Forskare är en central del av det gemensamma kunskapsbyggandet och därför medverkar vi nu till att det produceras ny forskning på de områden där Natur & Kultur har en lång tradition av stark utgivning, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur.

Natur & Kultur och Kungl. Vitterhetsakademien samarbetar sedan tidigare genom att finansiera akademiforskartjänster inom psykologiområdet. Läs mer här.

Natur & Kultur är en stiftelse som främjar bildning, kultur och humanistiska värden. Under 2022 avsattes 22,9 miljoner kronor i priser, stipendier, stöd och samarbeten för att stärka röster i det demokratiska samtalet. Finansieringen av de nya historieforskartjänsterna är ett led i det arbetet.

Kungl. Vitterhetsakademien främjar forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård och delar årligen ut cirka 40 miljoner kronor i forskningsstöd. Akademien har sedan 2013 finansierat akademiforskartjänster inom bland annat kulturhistoriska studier och "Society´s Big Questions". 2022 utsågs fem akademiforskare Inom områdena rättsvetenskapen i klimatomställningen, kognition – språk och estetik samt medeltidsstudier – nytolkningar, bildbruk och kulturmöten.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige