Gå direkt till innehåll
Kungl. Vitterhetsakademien delar ut resestipendier ur stiftelsen Jacob Letterstedts stipendiefond vart sjätte år.
Kungl. Vitterhetsakademien delar ut resestipendier ur stiftelsen Jacob Letterstedts stipendiefond vart sjätte år.

Pressmeddelande -

Utlysning av stipendier för forskare inom historia, litteratur och fornforskning

Den 24 september öppnar vi en extra utlysning av resestipendier för inrikes och utrikes resor ur stiftelsen Jacob Letterstedts stipendiefond.

Svenska forskare, såväl doktorander som disputerade forskare, inom historiens, litteraturens eller fornforskningens område, 25–40 år är behöriga att söka.

Välkommen med ansökan senast 24 oktober i Vitterhetsakademiens ansökningssystem.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Presskontakt

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86
Karin Helander

Karin Helander

Presskontakt Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80
Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Presskontakt Redaktör, projektledare 08-4404280

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige