Gå direkt till innehåll
Fornvännens artiklar blir nu tillgängliga direkt i samband med publicering. Vendeltida glaspärlor av skandinavisk typ, hittade i Finland. Illustration av Johan Callmer från hans artikel om handelsnätverk i Östersjöregionen.
Fornvännens artiklar blir nu tillgängliga direkt i samband med publicering. Vendeltida glaspärlor av skandinavisk typ, hittade i Finland. Illustration av Johan Callmer från hans artikel om handelsnätverk i Östersjöregionen.

Pressmeddelande -

Tidskriften Fornvännen publiceras med öppen tillgång

Fornvännens innehåll blir nu tillgängligt direkt i samband med publicering. Beslutet ligger helt i linje med den nationella satsningen på öppen vetenskap, där Kungliga biblioteket och Bibsam – konsortiet för svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut – understryker betydelsen av direkt tillgång till vetenskapliga publikationer. Med öppen tillgång till vetenskaplig information kan forskningens resultat och processer komma till nytta och användas av fler, både inom och utanför forskarsamhället.

Fornvännen var tidigt ute med att tillgängliggöra sitt innehåll med öppen tillgång sex månader efter publicering, nu inleds en ny viktig fas när tidskriftens innehåll får öppen tillgång direkt i samband med publicering. Akademiens Förvaltningsutskott har tagit beslutet för att bidra till den nationella satsningen på öppen vetenskap, där Kungliga biblioteket särskilt betonar betydelsen av direkt tillgång till vetenskapliga publikationer.

– Det är ett genomtänkt beslut av Vitterhetsakademien som ligger helt i linje med att hålla forskningen fri och på hög nivå. Min övertygelse är att vi kommer att få än fler forskare som använder Fornvännen som publiceringskälla i framtiden. Fornvännen håller hög kvalitet, publicerar snabbt och har en bred spridning, säger Mats Roslund, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet samt ansvarig utgivare och huvudredaktör för Fornvännen.

Fornvännen finns i dag på drygt 350 bibliotek, i 40 länder och med läsare över hela världen. Med detta viktiga principbeslut kommer tidskriften fortsätta att vara en viktig plattform för den senaste forskningen om arkeologiska upptäckter och samlingar, kulturhistoriska arkiv, byggnader och konstverk. Direkt öppen tillgång gäller från nummer 2024:1.

Kungl. Vitterhetsakademien ger sedan 1906 ut tidskriften Fornvännen om nordisk arkeologi och äldre tiders konsthistoria. Akademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Fornvännen ges ut i samarbete med Statens historiska museer och utkommer med fyra nummer per år. Samtliga artiklar är peer review-granskade och skrivna på nordiska språk, engelska eller tyska med sammanfattningar på engelska. Fornvännen har även Nordens största recensionsavdelning på området och allt innehåll finns tillgängligt med öppen tillgång.

Tidigare nummer av Fornvännen finns här.

Läs mer om nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

Kontakt: Åsa M Larsson, redaktör för Fornvännen, asa.larsson@raa.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige