Gå direkt till innehåll
I den nya boken Stenålder vid Tåkern ger arkeologen Hans Browall en översikt över stenåldersbosättningar i området kring Tåkern
I den nya boken Stenålder vid Tåkern ger arkeologen Hans Browall en översikt över stenåldersbosättningar i området kring Tåkern

Pressmeddelande -

Ny bok – Stenålder vid Tåkern

Tåkern och Dagsmosse i västra Östergötland var en kärnbygd under hela stenåldern. Den rika naturmiljön och det gynnsamma läget för kommunikationer åt alla håll var av stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv.

I den nya boken Stenålder vid Tåkern av Hans Browall jämförs fyndmaterial från Tåkerns västra strandbygd med det från sjöns östra strandbygd. Skillnader diskuteras i termer av bosättning, försörjningsekonomi, religiösa och rituella strukturer och kommunikationer med omvärlden.

Mellan- och senmesolitikum liksom mellan- och senneolitikum framstår i fyndmaterialet som expansionsperioder. Runt Tåkern ligger de yngre mesolitiska boplatserna som ett pärlband, och söderut får trattbägarkulturen ett starkt fäste under äldre mellanneolitisk tid genom megalitgraven och pålbyggnaden i Alvastra. Författaren belyser särskilt några av dessa boplatser och fyndmaterial.

Författaren Hans Browall, docent i arkeologi, har i mer än fyrtio års tid bedrivit arkeologisk forskning i västra Östergötland.

Fakta om boken

160 sidor, inbunden, illustrerad
Utgivningsår 2020
Pris: 240 kr inkl moms
Serie: Handlingar. Antikvariska serien 57
ISSN 0083-6761
ISBN 978-91-88763-17-4
Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Distribution via Eddy.se. Beställ här.

För ytterligare information eller recensionsexemplar kontakta

Jenni Hjohlman, publikationsansvarig, Kungl. Vitterhetsakademien, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Presskontakt

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86
Karin Helander

Karin Helander

Presskontakt Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80
Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Presskontakt Redaktör, projektledare 08-4404280

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige