Gå direkt till innehåll
 Omslaget till den nya antologin What is China? pryds av Sun Wens (1818–1904) målning med inspiration från 1700-talsromanen The Dream of the Red Chamber av Cao Xueqin.
Omslaget till den nya antologin What is China? pryds av Sun Wens (1818–1904) målning med inspiration från 1700-talsromanen The Dream of the Red Chamber av Cao Xueqin.

Pressmeddelande -

Ny bok om ”Kina” som begrepp

I den nya antologin What is China? Observations and perspectives utforskar tio forskare från kinesiska fastlandet, Hongkong, Korea, Malaysia, Singapore, Sverige och Taiwan olika betydelser och aspekter av kinesisk identitet.

Begreppet Kina har flera betydelser, laddade med olika värderingar och förutfattade meningar. Kina är snarare en civilisation än en stat, påpekade den brittiske filosofen Bertrand Russell, och tilläggas kan att Kina också är ett geografiskt område.

Vad står ”Kina” för som kulturellt begrepp, och vad betyder det när det hänvisar till ett geografiskt territorium? Vilken betydelse har det historiska förhållandet mellan det egna territoriet och omvärlden för den kinesiska identiteten? Och hur har klassiska texter använts av den kinesiska staten? Detta är några av de centrala frågorna i boken, som också rymmer bidrag med analyser av den kinesiska självbilden och Kina sett utifrån. I en artikel undersöks den ideologiska användningen av begreppet ”kinesiska särdrag”, medan en annan analyserar Kinas framtida utveckling utifrån landets förvandling från ett multietniskt imperium till en homogen nationalstat.

–Bidragen kan läsas som inlägg i en diskussion som pågått under lång tid både i Östasien och i Västvärlden. I dag väcker dessa frågor allt större intresse. Jag tror att boken med sitt rika och mångfasetterade innehåll tillför viktig kunskap och delvis nya perspektiv, och jag hoppas att den ska inspirera och påverka den fortsatta diskussionen på olika håll i världen om vad Kina är, säger bokens redaktör Torbjörn Lodén.

Medverkande författare
Joakim Enwall, Fredrik Fällman, Ge Zhaoguang, Chun-Chieh Huang, Youngmin Kim, Torbjörn Lodén, Ooi Kee Beng, Fansen Wang, Wang Gungwu, Zhang Longxi

Redaktör
Torbjörn Lodén

Bokfakta
ISBN 978-91-88763-43-3
ISSN 0348-1433
Antal sidor: 232
Utgivningsår: Augusti 2023
Typ av verk: Häftad
Serie: Konferenser 108
Språk: Engelska
Pris: 260 kr inkl. moms

Distribution via Eddy.se. Beställ här.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige