Gå direkt till innehåll
På omslaget till den nya antologin: Le Comte de Mornay var den förste franske ambassadören i Marocko och avslutade sin karriär som Frankrikes ambassadör i Sverige. Diplomaterna var kosmopoliter.
På omslaget till den nya antologin: Le Comte de Mornay var den förste franske ambassadören i Marocko och avslutade sin karriär som Frankrikes ambassadör i Sverige. Diplomaterna var kosmopoliter.

Pressmeddelande -

Ny antologi om diplomaters berättelser under 300 år

I den nya antologin Med pennan i hand undersöks diplomaters skrivande under trehundra år i länder som Ryssland och Spanien, och i städer som Konstantinopel och Alger. Det handlar om alltifrån depescher till privatbrev och anekdoter.

Diplomaterna var inte turister utan hade rollen som sitt lands företrädare på främmande ort. De stannade så länge att de hann få tillräcklig kunskap om landet de befann sig i, samtidigt som de förblev utomstående betraktare som ville förmedla sina iakttagelser till sina landsmän. I artiklarna undersöks om det finns en gemensam nämnare för de olika berättelserna som representerar så många genrer, om man kan tala om en särskild diplomatskrivandets poetik beroende på diplomatens särställning i ett främmande land.

De tio bidragen i volymen är resultatet av ett tvärvetenskapligt symposium om diplomater och deras berättelser från resor eller stationeringsorter som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien 2021.

– Konferensen samlade litteraturvetare, slavister, språkvetare och historiker för att undersöka diplomaters skrivande under olika tider. I mötet mellan länder, språk, genrer och människor framträder en särskild diplomatpoetik, gränsöverskridande i både egentlig och överförd bemärkelse. Vi kunde också konstatera att skrivandet mer än väntat var offentligt och kom att publiceras i olika sammanhang. Antologin är ett bidrag till ett växande forskningsfält om diplomater och diplomati, säger Per-Arne Bodin, professor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning på Stockholms universitet och en av redaktörerna för antologin.

Medverkande författare
Elena Balzamo, Ulla Birgegård, Helena Bodin, Per-Arne Bodin, Paula Henrikson, Carina Lidström, Elisabeth Löfstrand, Susanne Tienken, Charlotta Wolff, Joachim Östlund

Redaktörer
Per-Arne Bodin och Elena Balzamo

ISBN: 978-91-88763-45-7
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 200
Utgivning: Augusti 2023
Typ av verk: Häftad
Serie: Konferenser 109
Pris: 260 kr inkl. moms

Boken finns även som gratis pdf (open access).

Distribution via Eddy.se. Beställ eller ladda ned här.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Ulrika Gustafsson

Ulrika Gustafsson

Redaktör, projektledare 08-4404280

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige