Gå direkt till innehåll
Katarina Pålsson, Lunds universitet, får pris av Kungl. Vitterhetsakademien för sin avhandling.
Katarina Pålsson, Lunds universitet, får pris av Kungl. Vitterhetsakademien för sin avhandling.

Pressmeddelande -

Lundaforskare tilldelas pris för sina avhandlingsarbeten av Kungl. Vitterhetsakademien

Lundaforskarna Katarina Pålsson och Nele Põldvere får pris av Kungl. Vitterhetsakademien för sina avhandlingsarbeten. De får 50 000 kr var.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten 2021 tilldelas:
teol.dr Katarina Pålsson, Lunds universitet, för avhandlingen Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome’s Eschatological Thought. 2019.

fil.dr Nele Põldvere, Lunds universitet, för avhandlingen What's in a dialogue? On the dynamics of meaning-making in English conversation. 2019.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten delas ut till yngre forskare för arbeten – ofta avhandlingar – som utkommit de senaste två åren.

Pristagarna kommer att uppmärksammas vid Kungl. Vitterhetsakademiens digitala högtids­sammankomst i Riddarhuset den 19 mars 2021. Mer information om årets samtliga pristagare och medaljörer finns på Akademiens hemsida. På hemsidan finns också länk till årshögtiden.

Fakta Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer och priser
Vitterhetsakademien belönar årligen framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap. Gad Rausings pris (1,3 mkr), Swensonska priset (700 000 kr) och Rettigska priserna (två stycken á 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas, liksom flera mindre priser, ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv inrättat och bekostar med egna medel.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige