Gå direkt till innehåll
Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, tillträder som Kungl. Vitterhetsakademiens nya ständige sekreterare.
Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, tillträder som Kungl. Vitterhetsakademiens nya ständige sekreterare.

Pressmeddelande -

Karin Helander är Kungl. Vitterhetsakademiens nya ständige sekreterare

Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet är ny ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien. Hon efterträder Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, som avgår efter två mandatperioder.

Karin Helander är arbetande ledamot i Akademien sedan 2010. Hon var 1998-2014 föreståndare vid Centrum för barnkulturforskning och 2015-2017 vicerektor för det humanvetenskapliga området, Stockholms universitet.

Karin Helander tillträder posten som den 1 januari 2019.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige