Gå direkt till innehåll
Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Clément Morin.
Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Clément Morin.

Pressmeddelande -

Jens Rydgren ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Kungl. Vitterhetsakademien har valt in Jens Rydgren, Stockholms universitet, som ny arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

Jens Rydgren, född 1969, är sedan 2009 verksam som professor i sociologi vid Stockholms universitet. 

Jens Rydgrens forskning har till stor del rört sig inom området politisk sociologi och har bland annat behandlat etniska konflikter, främlingsfientlighet, nationalism och framväxten av högerradikala partier. Han disputerade vid Stockholms universitet 2002 på avhandlingen Political Protest and Ethno-Nationalist Mobilization: The Case of the French Front National och utnämndes till docent i sociologi 2004. Hans produktion innefattar ett stort antal böcker och bokkapitel samt artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Jens Rydgren har varit gästforskare vid ett flertal framstående institutioner och universitet, som École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) och de sociologiska institutionerna vid Harvard University och Colombia University. 

Jens Rydgren har många uppdrag både inom och utom universitetsvärlden och han är också starkt engagerad i samverkan med det omgivande samhället, som inbjuden talare i många sammanhang och i media. 

Jens Rydgren på Stockholms universitets hemsida.

Mer information om övriga ledamöter på Vitterhetsakademiens hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien

Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige