Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Europas Akademier uppmanar till excellens, rättvisa och öppenhet i implementeringen av Horizon Europe

I ett uttalande till Europeiska kommissionen betonar ALLEA (All European Academies) vikten av att implementeringen av det kommande Europeiska ramprogrammet för forskning Horizon Europe bland annat:

  • Fokuserar på excellence och ”blue sky thinking".
  • Fortsätter med och utökar stödet för forskarmobilitet.
  • Tillämpar en bred tolkning av innovation som ser bortom teknisk utveckling och på så sätt stödjer tvärvetenskap och erkänner värdet av humaniora och samhällsvetenskap på ett sätt som är mindre teknokratiskt och instrumentellt.

Vitterhetsakademien har aktivt bidragit i arbetet med ALLEA:s utlåtande och i juni 2018 samlades en arbetsgrupp inom ALLEA i Stockholm med Akademien som värd.

Pressmeddelande och utlåtande på ALLEA:s hemsida

Ämnen

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på Vitterhetsakademien.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige