Gå direkt till innehåll
Kungen gratulerar Vitterhetsakademiens stipendiater Svante Landgraf,  Petra Dotlačilová och Annie Burman som mottog diplom under onsdagen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna
Kungen gratulerar Vitterhetsakademiens stipendiater Svante Landgraf, Petra Dotlačilová och Annie Burman som mottog diplom under onsdagen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Pressmeddelande -

Bernadotteprogrammets stipendiater fick diplom av Kungen

Årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet mottog diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Slottet onsdagen den 29 september. H.M. Konung Carl XVI Gustaf, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplomen till samtliga stipendiater.

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2021 är:

Fil.dr Annie Burman, Uppsala, disputerade 2018 i klassisk filologi vid University of Cambridge. Hon tilldelas stipendiet för projektet Uppsalas Etruskiska Samlingar: Avklappningar i O.A. Danielssons arkiv. Syftet är att inventera, analysera och publicera de cirka 7000 etruskiska avklappningar (inskriptionskopior) som ingår i filologen O.A. Danielssons (1852–1933) arkiv vid Uppsala universitetsbibliotek.

Fil.dr Petra Dotlačilová, Stockholm, disputerade 2020 i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, vid Stockholms universitet. Hon tilldelas stipendiet för projektet Effigies of Performance: Late 18th Century Costumes in Swedish Archives. Syftet är att undersöka samlingarna av teaterkostymer från sent 1700-tal på Kungliga Operan, Livrustkammaren och Scenkonstmuseet och deras betydelse på den teatrala och politiska scenen.

Fil.dr Svante Landgraf, Linköping, disputerade 2016 vid Tema Q (Kultur och samhälle), Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Han tilldelas stipendiet för projektet Kartan och labyrinten. Om relationen text/bild/rum i fantastiken. Syftet är att undersöka hur text och bild kan smälta samman för att gestalta avvikande rumslighet i Lotta Lotass roman Den svarta solen och Erik Granströms romaner och rollspelsäventyr i Svavelvinter-serien.

Vitterhetsakademiens stipendiater tilldelas 125 000 kronor var. Utöver stipendiet erbjuds stipendiaterna två veckors vistelse vid någon av Akademiens kulturfastigheter: Stjernsunds slott, Skånelaholms slott, Stensjö by och Borgs by på Öland.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

För mer information kontakta Jenni Hjohlman.

Övriga stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2021:

Kungl. Akademien för de fria konsterna
Ida-Johanna Lundqvist
Hanna Zelleke Collin  

Kungl. Musikaliska Akademien
Mårten Nehrfors-Hultén

Svenska Akademien
Cecilia Hansson
Katrin Ahlgren

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Kaj Ahlsved
Michael Frost

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige