Gå direkt till innehåll
Anders Wästfelt, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Rickard Kilström.
Anders Wästfelt, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, har valts in som ny arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Rickard Kilström.

Pressmeddelande -

Anders Wästfelt ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Anders Wästfelt, Stockholms universitet, har valts in som arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien. 

Anders Wästfelt, född 1965, är sedan 2020 professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Anders Wästfelts forskning befinner sig i skärningspunkten mellan kulturmiljövård och landskapsforskning och betonar samspelet mellan företeelser i landskapet och övergripande samhällsprocesser. I sina forskningsprojekt har Anders Wästfelt knutit ihop historiska perspektiv med samtida frågor rörande landskap och miljö, och hans forskning har bland annat handlat om de värderingar som ligger bakom landskapsvårdens prioriteringar och faktiska sociala skeenden som skapat det landskap som vi idag anser värt att bevara.

Anders Wästfelts forskning är bred, mångfacetterad och tvärvetenskaplig. Den binder samman humaniora, samhällsvetenskap och informationsteknologi och sträcker sig över historisk geografi och agrarhistoria, kartografi och geografiska informationssystem, satellitbildsanalyser och frågor kring framtidens lantbruk och dess globala integration. Anders Wästfelt har också varit verksam som forskare vid Avdelningen för agrarhistoria, Sveriges lantbruksuniversitet (2009-2015).

Mer om Anders Wästfelts forskning på Stockholms universitets hemsida.

Läs mer på Vitterhetsakademiens hemsida.

Kungl. Vitterhetsakademiens
 ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 200. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Karin Helander

Karin Helander

Akademiens ständige sekreterare +46 (0)8-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige